TFSF Fotograf Sunumları 2016 yılı Değerlendirme ve Ödüllendirme Şartnamesi

1-Amaç;
   Ülkemizde üretilen kurumsal ve bireysel dijital fotoğraf sunumlarının daha fazla izlenmesini, paylaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, üretilen başarılı sunumları TFSF bünyesine alarak kurulması planlanan TFSF Fotoğraf Müzesi’nde değerlendirmek için, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu kişi ve gruplar/topluluklar/dernekler tarafından hazırlanan fotoğraf sunumlarını TFSF sunum havuzuna katılmaya çağırıyor. Gelen başvurular seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunanlar, Federasyon bünyesinde oluşturulacak bir 'Paylaşım Havuzu'na dahil edilerek her yıl Federasyonumuz Etkinlikler Birimimiz tarafından düzenlenecek Fotoğraf Şenliği kapsamında izleyicilere sunulacaktır.
2- Sunum konuları serbesttir.
3- Katılım koşulları ve Sorumluluklar
3.1- Sunumlarda'ki fotoğraf sayısı, müzikli veya müziksiz olması, gösterinin akış biçimi, hız, ses ve konuşmalar katılımcının seçimidir.
3.2- Sunumlar fotoğraf sunumu olarak hazırlanmalı,  fotoğrafın dışında video vb. hareketli görüntüler kullanılması durumunda, bu unsurların sunumun bütününde baskın olmaması ve fotoğrafın önüne geçmemesi sağlanmalıdır.
3.3- Sunumun kendisinin veya kullanılan fotoğrafların yarışmalarda ödül almış olması katılıma engel değildir.
3.4- Sunumlarda renkli veya siyah-beyaz hazırlanması serbesttir.
3.5- Sunumun adının ve konu bütünlüğünün olması gerekir.
3.6- Gösterim süresi en çok 8 dk. olmalıdır.
3.7- Katılımcı yaş sınırlaması yoktur.
3.8- Sunumlarda kullanılacak her türlü malzeme, fotograf, müzik, yazılı veya diğer görseller, ses ve konuşmalar vb. konulardaki yasal sorumluluklar katılımcılara ait olacaktır.

4- Kategoriler;
   Kurumsal ve Bireysel olmak üzere iki kategoride gösteri kabul edilecektir.
a-Kurumlar kategorisinden Fotoğraf Dernekleri, Fotoğraf Kulüpleri, Fotoğraf Toplulukları, Fotoğraf Grupları anlaşılmalıdır.
b-Bireysel Kategoriden kişilerin kendi kişisel çalışmaları anlaşılmalıdır.
Her iki kategori de bütün fotoğrafçılara/gruplara/kurumlara açıktır. İsteyen herkes başvurabilir. Katılımcıların daha önce ortak gösterilerde yer almış olmasında sakınca yoktur.
5- Seçici Kurul ve Değerlendirme;
    Seçici kurul üyeleri:
             Ali Rıza Akalın
             Tuğrul Çakar
             Nevzat Çakır
             Yusuf Tuvi
             Ahmet Serdar Turan
  Başarılı bulunan sunumlar, a-TFSF sunum havuzuna kabul edilecek, açılması hazırlıkları yapılan TFSF Fotograf Müzesi kapsamında değerlendirilecektir. b- Sürekli olarak TFSF havuzunda tutulacak, dileyen derneklerimiz zaman içinde kendi programlarında ve etkinliklerinde yararlanmak amacı ile buradan sunum alabilecektir. c- TFSF tarafından her yıl bir bölgemizde yöre dernekleri katkısı ile düzenlenecek Fotoğraf Şenliğinde toplu olarak izleyicilere sunulacaktır. d- Sunumların telif hakkı hazırlayanındır. Ancak TFSF, hazırlayanların ismini belirtmek koşulu ile her türlü etkinlikte kullanabilir, gösterime sunabilir.
6- Katılımcı Bilgileri;
  Katılımcının kişi veya kurum adı (Kurum adı/açılımı da yazılmalıdır), sunumun hazırlandığı tarih ve içerik bilgisi, iletişim bilgileri ve sunumun adını  e-posta gönderisinde açıkça yazmalıdır.
 
7-Katılım Takvimi;
  Katılımlar İnternet üzerinden wetransfer ile, ile en geç 27-03-2017 tarihi gün bitimine kadara.serdarturan@yahoo.com.tr   mail adresine yapılmalıdır.
  Kabul edilen sunumlar listesi en geç 27-04-2017 tarihinde www.tfsf.org sitemizden yayımlanacaktır.
 
  Katılımcı sunumunu gönderdiğinde şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
TFSF Etkinlikler Birimi