2018/002 Dört Mevsim Gaziantep FY ertelenmiştir.

"TFSF 2018-002 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması - Dört Mevsim Gaziantep", Düzenleyici Kurum Gaziantep Belediyesi Kültür AŞ'nin yazılı isteği üzerine (30.05.2017 gün ve 2017/394 sayılı yazı) "İleri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir". Duyurulur. 30.05.2017"