Tanıtım


 TFSF YARIŞMALAR BİRİMİ

Tanımı :

TFSF Yarışmalar Birimi, Türkiye’deki fotoğrafçıların haklarını koruyabilmek ve kurum/kuruluşların düzenlemeyi düşündükleri yarışmalarda belirli bir standardizasyonu ve daha kaliteli yarışma yapabilmelerini sağlayabilmek amacına yönelik olarak Türkiye’de düzenlenen yarışmalara destek numarası vermek, TFSF tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen ulusal ve uluslararası yarışmaları hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Görevleri :

1) Tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, TFSF Yönetim Kurulu’nun onayını alarak, TFSF Yarışma Standartları düzenlemek, gereken durumlarda standartlarda değişiklikleri yapmak, yarışma standartlarına uygun bir yarışma şartnamesi örneği hazırlamak ve bu örneği yarışma düzenlemek isteyen kurum ve kuruluşlara göndermek,

2) TFSF Yarışma Standartlarına uygun hale getirilmiş yarışmalara kronolojik sırada onay numarası vermek; Kronolojik sırada hazırlanmış yıllık listelerin düzenli olarak tüm derneklere dağıtımını sağlamak,

3) Destek numarası verilmiş yarışmalardan alınan destek bedelini, TFSF Yönetim Kurulu’nun onayını alarak belirlemek ve yarışmalarla ilgili mali raporları hazırlamak.

4) Sonuçlanan yarışmaların bilgisini bir veri tabanında tutmak,

5) Her yıla ilişkin destek numarası verilmiş yarışmalarda derece almış çalışmalardan oluşan bir katalogu, yarışma düzenleyen kurum ya da kuruluşların sponsor olmasını da sağlayarak hazırlamak,

6) TFSF tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen ulusal  ve uluslararası yarışmaları hayata geçirmek,

7) Tüm bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla bir ekip oluşturmak ve bu ekip içerisinde görev dağılımını yapmak,

8) Tüm bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla elektronik ortamda bir iletişim ağı kurulmasını sağlamak, TFSF internet sitesinde yarışmalarla ilgili tüm bilgileri güncel tutmaktır.

Yarışmalardan Sorumlu TFSF YK Üyesi