TFSF SUNUM HAVUZU YÖNERGESİ


TFSF "Fotoğraf Sunumları Değerlendirme ve Havuza Kabul" Yönergesi

1- Amaç

a- Ülkemizde üretilen kurumsal ve bireysel dijital fotoğraf sunumlarının daha fazla paylaşılmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak. Bu amaçla her yıl Federasyon'a gelecek sunumlardan oluşturulacak bir seçki ile 'paylaşım havuzu' oluşturmak; bu havuza kabul edilen gösterileri, Etkinlikler Birimi'miz tarafından koordine edilecek ve  her yıl bahar aylarında düzenlecek Ulusal Dernekler Buluşması Fotoğraf Şenliği'nde izleyicilere sunmak.

 

2- Sunumların Özellikleri

a- Sunum konuları ve biçimleri (fotoğraf sayısı, gösterinin akış biçimi - hız, ses - konuşma - müzikli ya da sessiz oluşu) serbesttir. Ancak gösteri toplam süresinin 8 dakikayı geçmemesi tavsiye edilir.

Havuzuna yapılacak başvurular, Aralık ayında Federasyon web ve Facebook sayfalarından yapılacak duyurudan sonra, her yılın Ocak ayı içinde, duyuruda bildirilen adrese gönderilecektir. Sunumlar içinde yarışmalarda ödül almış fotoğraflar da kullanılabilir ve Sami Güner Kupası gibi yarışmalarda derece almış olmak, bu havuza başvurmak için engel değildir.

b- Bu etkinlik yarışma formatı dışında, paylaşım ve üretimleri desteklemek amacı ile, TFSF Etkinlikler Birimi tarafından koordine edilir ve duyuruları yapılır;

 

3- Kategoriler

Havuza bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride gösteri kabul edilecektir.

a- Kurumlar kategorisinden Fotoğraf Dernekleri, Fotoğraf Kulüpleri,Toplulukları, Gruplarınının ortak olarak ürettikleri sunumlar anlaşılmalıdır;

b- Bireysel kategoriden kişilerin kendi öz çalışmaları anlaşılmalıdır. 

Her iki kategori de bütün fotoğrafçılara/derneklere/gruplara açıktır. İsteyen herkes başvurabilir.

 

4- Seçici Kurul ve Değerlendirme

a- Gelen sunumlardan hangilerinin havuza kabul edileceği TFSF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 3 kişilik bir seçici kurul tarafından belirlenecektir.

b- Seçici Kurul'un başarılı bulduğu sunumlar, TFSF sunum havuzuna kabul edilecek ve ilerde açılması planlanan TFSF Fotoğraf Müzesi kapsamında da değerlendirilecektir. Başarılı bulunan gösteri sahiplerine, gösterinin TFSF'ye kabul edildiğini ifade eden bir başarı belgesi verilecektir.

c- Başarılı sunumlar sürekli olarak TFSF paylaşım havuzunda tutulacak ve dileyen derneklerimiz bu havuzdan kendi etkinliklerinde yararlanmak amacı ile sunum alabilecektir;

d- Yukarıda değindiğimiz gibi, başarılı bulunan gösteriler, TFSF tarafından düzenlenecek ulusal fotoğraf şenliğinde toplu olarak izleyicilere sunulacaktır.