Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması Hk. Duyuru

Fotoğraf Kamuoyuna ;

            Federasyonumuzun 8. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni göreve başlayan Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında,  gerek yazılı olarak yapılan kişisel başvuruları, gerekse sosyal medya ortamındaki paylaşımları ve derneklerimizden gelen sıkıntı ve şikayetleri gündemine almıştır.

            Bu kapsamda ağırlıklı olarak Erbaa Belediyesi yarışmasında yaşanan sıkıntılar görüşülmüştür.  Yaptığımız ön değerlendirmede açıklanan yarışma sonucunda jurinin ödüle değer eser görmemiş olması federasyonumuzun mevcut yönergesinde belirtilen  (TFSF - YG 002/9 nolu yönergemizin beşinci sayfasında f.   Seçici Kurul (Jüri) bendi  : " Seçici Kurul, verilen ödüllerin dağıtılmasında tek yetkilidir, kısıtlama yapma yetkisi kendi sorumluluklarındadır. Seçici Kurul, ödüle değer fotoğraf bulamadığı takdirde ödül ve sergilemelerin bir kısmını ya da tamamını vermeyebilir." şeklindedir. 

            Bu nedenle Jüri'nin kararı yarışma yönergemize göre uygundur ve saygı gösterilmesi gerekmektedir.  Bununla birlikte yönetim kurulumuz 3 Haziran 2017 tarihinden sonra onay verilecek olan yarışmalarda bu kuralın katılımcıların haklarını daha iyi gözeteceği  ve suistimalleri önleyeceği inancı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar almıştır. 

            3 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut ve düzenlenecek yarışmalarda : "Seçici Kurul, yarışmanın her bölümünde yarışma şartnamesinde belirilen koşullara uygun nitelikte eser sayısı o bölümde verilecek ödül ve sergileme sayısından fazla ise o yarışmanın ve bölümlerinin ödüllerini dağıtmak ve sergilemeleri belirlemek durumundadır." şeklinde düzenlenmiştir.

            Federasyonumuz yoğun bir şekilde bu ve benzeri yarışmalarda standart koşulların sağlanması için emek harcayarak katılımcıların ve düzenleyici kurumların haklarını korumaya çalışmaktadır. Her yarışmanın koşulları, juri üyeleri vb bilgiler şartnamelerde açıkça ilan edilmektedir. Bir yarışmaya katılmak bu koşulların kabulü anlamına gelmektedir. Söz konusu yarışma ile ilgili olarak yapılan ön incelemede yarışmanın şartnamesinde belirtilen koşullara uygun bir düzenleme yapıldığı görüşü mevcuttur. Ancak yarışma sonrası Belediye yetkilileri ile katılımcı kişiler arasında yaşanan diyaloglar tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Söz konusu yarışmanın gelecekte yeniden düzenlenmesi durumunda yapılacak başvurunun yaşananların ışığında yönetimimizce  hassas bir şekilde değerlendirileceğini de belirtmek isteriz.

            Federasyonumuz kurulduğu günden bu yana Türkiye'de düzenlenen yarışmalara bir düzen getirmeyi, yarışmacıların ve düzenleyici kurumların haklarının korunması için yoğun emek harcamaktadır. Düzenlenen yüzlerce yarışmanın sanata ve sanatçıya uygun hale getirilmesinde harcanan bunca emeği yok sayarak yaşanan en küçük bir münferit olayda federasyonumuzu hedef alan kişi ya da yapıların farkındayız. Yeni TFSF Yönetim Kurulu olarak TFSF'yi derneklerin üstünde, derneklerden bağımsız veya derneklerin karşısında bir kurum olarak değil derneklerimiz ve onun üyelerinin sorunlarına çare arayan, onlara destek olacak arayışlar içinde olmayı hedeflemiş olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. Tüm çabalarımıza rağmen istenmeyen hadiseler olabilmektedir. Yönetim kurulumuzda çeşitli sorunlara ve kural ihlallerine daha hızlı yanıt vermek ve çözüm bulmak için bu konuda deneyimli kişilerden oluşan bir "Hakem Heyeti" yapılanması için kararlar alınmıştır.

            Herhangi bir aksilikte veya tespit edilen bir kural ihlalinde yapılması gereken, mutlaka yazılı olarak TFSF'ye başvurulması ve kurumsal yapılanmaya uygun olarak hakların aranmasıdır. Bunun yerine her fırsatta gerek sanal ortamda gerekse yazılı mecralarda TFSF'nin kurumsal kimliğine alenen saldıran, hakaret içeren sözler sarf ederek kurumsal kimliğe zarar vermeye çalışan kişi ve kurumlara karşı her türlü yasal yollara başvuracağımızı da hatırlatmak isteriz.

            Federasyonunuz dün de olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya, sizin haklarınızı korumaya ve kollamaya, sizlere daha güzel ortamlar hazırlamak için çalışmaya devam edecektir.

            Saygılarımızla.

            TFSF Yönetim Kurulu