TFSF'nin Jüri Kararı

Değerli Dernek Başkanları ve TFSF Delegelerimiz,

 

TFSF Yönetim Kurulu’nun “Jüri üyeliği” kararı ile ilgili olarak federasyonumuza gelen benzer birçok soruya toplu cevap vermek ve uygulamaya açıklık kazandırmak için aşağıdaki bilgileri paylaşmakta fayda gördük. Konuyu üyelerinize iletmeniz ricasıyla bilgilerinize sunuyorum.

 

Yönetim Kurulumuzun aldığı söz konusu karar şu şekildedir:

"1 Kasım 2017 tarihinden itibaren onay verilecek yarışmalardan başlamak üzere ;

TFSF onaylı ulusal ve uluslararası yarışmalarda  jüri üyeliği yapacak kişiler, son juri üyeliğinin toplantı tarihinden başlamak üzere TFSF onaylı ulusal yarışmalarda iki yıl süre ile yarışmacı olamazlar. Jüri üyeliği yapmış bu kişilerin bu iki yıllık süre dahilinde TFSF onaylı yarışmalara yarışmacı olarak katıldıklarının tespiti durumunda haklarında TFSF Yarışmalar Yönergesi'nde yer alan "Kural İhlali" hükmü uygulanır."

 

Bu karar doğrultusunda :

TFSF onaylı yarışmalarda jüri üyeliği yapacak kişilerin ULUSLARARASI yarışmalara katılmasına engel bir durum yoktur. Bu kural sadece ULUSAL yarışmalar için geçerlidir.
1 Kasım 2017 tarihinden önce onay verilmiş ve Jüri üyeliği ilan edilmiş yarışmalar bu kapsama girmemektedir. Bu yarışmalarda Jüri üyeliği yapacak olan kişiler ulusal yarışmalara katılabilirler.
1 Kasım 2017 tarihinden sonra onay verilmiş yarışmalarda Jüri üyeliği yapacak kişiler o yarışmanın Jüri toplanma tarihine kadar geçecek sürede de ulusal yarışmalara katılabilirler. Kural, Jüri üyeliği toplantı tarihinden sonra başlayacaktır.
Özel nitelikli "Sami Güner Kupası, Şinasi Barutçu Kupası, Altın Kamera Yarışması" ve yakında ilan edilecek olan "TFSF Federasyon Kupası" bu kapsama girmemektedir. Jüri üyeliği yapan kişiler bu yarışmalara katılabilirler.

 

Saygılarımızla.

A. Beyhan ÖZDEMİR

TFSF Yön.Krl. adına Başkan