Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 9. Olağan Genel Kurulu

Sayın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Delegeleri,

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 9. Olağan Genel Kurulu’nun 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da, İzmir Caddesi Sümer-1 Sokak No:14/1-2 Çankaya/ANKARA adresindeki TFSF binasında toplanmasına, bu toplantıda Genel Kurul için yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Çiğdem Mahallesi 1545 Sokak No:7 Balgat/ANKARA adresindeki DAFNE HOTEL Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem ile yapılmasına TFSF Yönetim Kurulu’nca karar verilmiştir.

TFSF 9.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış
2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
3. Divan oluşumu ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi,
4. Faaliyet ve Denetim raporlarının sunulması
5. Raporlar üzerinde görüşme, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ayrı ayrı ibrası
6. Varsa Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması
7. 2019-2021 yılları üye dernek aidatlarının belirlenmesi
8. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın seçimi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Tüzüğümüz gereği, aidat borcu olmayan ve delege isimlerini tüzükte belirtilen süreler içerisinde bildiren derneklerin TFSF Delegeleri, genel kurulda temsil ve söz hakkına sahip olacaktır. Bu hususta özen gösteren derneklerimize teşekkür ederiz. Genel Kurul’a katılım sağlayacak TFSF delege isimlerinin yer aldığı liste ekte bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin TFSF Delegesi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul’a ilişkin usul ve esaslar hakkında https://www.tfsf.org.tr/kategori.asp?ID=1195 web adresindeki TFSF tüzüğünden bilgi edinebilirsiniz.

Siz değerli delegelerin TFSF’nin gelecekte yapacağı çalışmalara yön göstermede payı büyüktür. Bu sebeple, toplantı zamanını etkili kullanabilmemiz için, federasyon çalışmalarına yol-yön gösterici, öncü ve destekleyici fikir ve önerilerinizi Genel Kurul öncesinde şekillendirerek toplantıda dile getirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Doç.Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı