Kültürel Çeşitlilik
Syed Javaid A. Kazi
MFIAP, Hon. EFIAP, FRPS, FPSA

Pakistanlı fotoğraf sanatçısı Syed Javaid Kazi’nin Pakistan’da ve seyahat ettiği farklı kültürlerde çektiği fotoğrafları içeren serginin amacı sanatçının deneyimlediği kültürel çeşitliliği sanatseverlerle paylaşmaktır. Bu sergide yer alan eserlerin çoğu uluslararası fotoğraf sergilerinde yer almıştır. Sergide gösterilen kültürel çeşitlilik dünyanın farklı bölgelerindeki farklı gelenekleri temsil ediyor. Serginin temel amacı, başka yerlerdeki insanların yaşam tarzları, kostümleri, ritüelleri vb. gibi kültürel değerleri ile nasıl yaşadıklarını ortaya koymaktır.

 

Cultural Diversity
By
Syed Javaid A. Kazi
MFIAP, Hon. EFIAP, FRPS, FPSA

The exhibition is on Mr. Syed Kazi’s travels in other countries where he has tried to share their culture with audiences. This also includes the cultural activities from Pakistan. Most of these images have been accepted in international exhibitions. The diversity shown in the exhibition is representative of the varied traditions followed by different regions from all over the world. The main objective of the exhibition is to showcase how people in other places live including their life style, costumes, rituals etc.