2006 ALMANAK

 ÖNSÖZ

 
Türkiye’de uzun yıllardır düzenlenmekte olan fotoğraf yarışmaları ile ilgili bilgiler ne yazık ki belgelenemediği için günümüze kadar ulaşamamıştır. Çok az sayıda düzenleyicinin yayınladığı albümlere ulaşmak ise neredeyse olanaksızdır.
 
Türk fotoğrafının zaman içerisindeki yolculuğuna ışık tutacak böyle bir çalışma bu güne değin çeşitli etkenlerden dolayı başlatılamamıştır.
 
Fotoğraf Derneklerimizin FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ve TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) adları alltında örgütlenmelerinin ardından ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenmekte olan fotoğraf yarışmaları belirlenen kriterler çerçevesinde incelenerek bir onay sistemi oluşturulmuştur. Böylece fotoğraf yarışmalarını düzenleyenler daha geniş bir katılımla yarışmalarını organize etmekte, yarışmalara katılan dernek üyelerinin de zarar görmeleri önlenmektedir.
 
2003 yılında Fotoğraf Sanatı Federasyonumuzun kurulması ile aynı uygulama geliştirilerek sürdürülmüş, yarışmaların kurumsal platformlara oturtulması için çaba sarfedilmiştir. Federasyonumuz her yıl yaklaşık 30-40 ulusal ve uluslararası yarışmaya onay vermesine rağmen bunların içerisinde albüm yayınlayanların sayısı sınırlıdır.
 
Federasyonumuz her yıl düzenli olarak yayınlamayı hedeflediği almanak ile ülkemizde çok çeşitli kurum ve kuruluşlarca ve çok farklı konu başlıkları altında düzenlenen ve TFSF onayı alan tüm fotoğraf yarışmalarını bundan böyle belgelemiş olacaktır. 
 
Bu çalışmanın bir başka yönü de ülkemizde fotoğraf yarışmaları, fotoğraf dernekleri ve yarışma konuları hakkında araştırma yapacak olanlar için belge niteliğinde olacağıdır. Ayrıca almanaklar, FIAP üyesi yaklaşık 80 ülkenin  federasyonlarına da birer adet ulaştırılacaktır. Amacımız, zaman içerisinde ülkemizde düzenlenen fotoğraf yarışmalarının kalitesinin yükselmesini sağlamaktır.
 
Almanakta yer alan yarışmalar, ait olduğu yıl içerinde sonuçlanarak sergisi açılan yarışmaları kapsamaktadır. Tek bölümlü her yarışma için iki sayfa ayrılmıştır. İlk sayfada yarışma hakkında genel bilgiler, sonuç bilgileri ve sergileme kazananların listesi, diğer sayfada ise ödül ve mansiyon alan fotoğraflardan birer örnek yer almaktadır. 
İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu almanakta az da olsa bazı hatalar bulunabileceği gibi, bazı fotoğraf ve bilgilere de ne yazık ki çok çaba sarfetmemize rağmen ulaşılamamıştır. Bu anlamda değerli fotoğrafseverlerden özür diliyoruz. Gelecek yıl çıkacak olan 2007 almanağında gerek eksik bilgilerin gerekse de olası hataların en az düzeyde olmasını hedeflemekteyiz.
 
Almanak sadece federasyonumuzdan ve federasyonumuz  üyesi fotoğraf sanatı derneklerinden temin edilebilecektir.
Bu almanağın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese  ve düzenleyici kurumlara teşekkür ederim.
 
M.Özcan TARAS 
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanaklarını, 
web sitemizde iletişim bilgileri bulunan derneklerimizden edinebilirsiniz.
Derneklerimize ulaşma olanağınız yoksa; 
Federasyonumuza e-posta veya telefon ile ulaşarak edinebilirsiniz.
 
Telefon : 0312 418 83 73
Faks   :  0312 418 83 73
e-posta :  ofis@tfsf.org.tr
info@tfsf.org.tr