2007 ALMANAK

 Geçtiğimiz yıl ilk kez yayınladığımız “TFSF 2006 Yılı Onaylı Yarışmalar Almanağı” ile ilgili olarak sizlerden beğeni dolu geri dönüşler aldık.

Almanağı tanıtım için İstanbul’da 01 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve yüksek bir katılım sağlanan “Seçici Kurul Üyeleri Toplantısı”nda da bir çok değerli eleştiri aldık.
Bunların hepsini özenle değerlendirdik. Bu bağlamda Almanağa ilişkin tüm öneri, destek ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.Bu ilgi ve destekleriniz, almanakların yayınlanması konusunda attığımız adımın ne kadar yerinde olduğunu göstermekten öte, yayınların sürdürülmesi konusunda da bize güç verdi.2006 yılı almanağında 40 adet yarışma yer almaktaydı. 
 
2007 yılında ise 44 adet yarışmanın bilgisi var. Bunlardan 5 adedi de uluslararası yarışma. 2006 yılındaki uluslararası yarışma sayısı ise üç idi.2006 yılına ait almanak 2004 yılından başlayan sancılı bir doğum süreci geçirerek geçtiğimiz yılın Ekim ayında basılabildi. 
 
2007 yılı almanağını ise Temmuz 2008 sonunda sizlere sunabildik.Burada büyük oranda TFSF Temsilciliği uygulamamızdaki öngöremediğimiz eksiklerimiz ve yanlış anlamaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ile sistemi planladığımız gibi uygulayabilmememiz  ile gerçekleştirdik. 
 
Bu konuda temsilci arkadaşlarımıza, değerli seçici kurul üyesi dostlarımıza ve düzenleyici kurumlara özellikle teşekkür ediyorum.Almanaklarda hemen dikkati çeken bir başka konu ise yarışma şartnamelerinde çoğunlukla yer alan “ödül almamış fotoğraf” ile katılım kuralının gözardı edildiğinde hemen dikkati çekmesi olmuştur.
 
Uluslararası yarışmaların kavramsal konular içermesi sebebiyle böyle bir sınırlama getirmiyor olması fotoğrafın sanatsal boyutunun öne çıkarak eserin değerlenmesi açısından olumlu bir rol oynamasına karşın şartnamelerdeki kuralların katılımcıları bağladığını gözardı etmemekte yarar var. Bu konuda katılımcıların can sıkıcı sorunlar ve hukuki problemlerle karşılaşmamaları için daha duyarlı olmalarını öneriririz.
 
2006 yılı almanağımız dernek üyeleri ve katılımcılar dışında seçici kurul üyelerine, düzenleyici kurumlara ve sponsorlara ulaştırıldı. Ayrıca 2007 yılı almanağı ile birlikte önümüzdeki günlerde FIAP üyesi ülke federasyonlarına da yollanacak. Bundan başka Ağustos ayında Slovenya’da gerçekleştirilecek 29. FIAP Genel Kurulunda da gerek FIAP yöneticilerine, gerekse katılımcılara sunulacak.
 
2007 Almanağının gerçekleştirilmesinde bize destek veren değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Mart ayında 2008 yılı almanağı ile sizlere ulaşmak dileği ile...   

 
M. Özcan Taras
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
Mayıs 2008
 
 
Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanaklarını, 
web sitemizde iletişim bilgileri bulunan derneklerimizden edinebilirsiniz.
Derneklerimize ulaşma olanağınız yoksa; 
Federasyonumuza e-posta veya telefon ile ulaşarak edinebilirsiniz.
 
Telefon : 0312 418 83 73
Faks   :  0312 418 83 73
e-posta :  ofis@tfsf.org.tr
info@tfsf.org.tr