2008 ALMANAK

 2007 yılında yayınlamaya başladığımız 2006 Yılı TFSF Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanağının ardından bu yıl da 2008 yılındaki onaylı fotoğraf yarışmalarını içeren üçüncü almanağımızı yayınladık.

2008 yılı almanağında 57 adet yarışmanın bilgisi yer almaktadır. Bunlardan 51 adedi ulusal, 6 adedi ise uluslararası yarışmalara aittir.
Almanaklarda yer alan fotoğraflar çeşitli kurumlar tarafından bir anlamda  “ısmarlanmış” konulardır. Ancak almanak bu haliyle bile gelecekte fotoğraf araştırmacılarına kaynak olacaktır. 
 
Sınırlı sayıda basılan ve tekrar basımları düşünülmeyen almanaklar, Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız görüşmenin ardından, illerdeki kütüphanelere iletilmek üzere Bakanlığımıza da bu yıl verilmeye başlanmıştır.
 
Fotoğraf, ülkemizde gittikçe artan bir şekilde ilgi odağı haline gelmektedir. Bunu derneklerimizin temel eğitim seminerlerindeki katılımlardan, düzenlenen yarışmalara olan ilgiden ve internet üzerinden yayın yapan çeşitli sitelerin izlenmelerinden görmekteyiz.
 
Ancak bu güzel gelişme ile  “fotoğraf sanatı”nın da paralel bir gelişim  içerisinde olduğunu söyleyemeyiz.  Fotoğrafın sanat olarak değer bulması, onu üretenin çok uzun bir emeği, sabırlı bir çalışması ve bilgi birikimi ile mümkündür.
 
Fotoğraf yarışmalarını bir hedef olarak görmek yanıltıcıdır. Yarışmalar, ancak fotoğraf ile ilgilenenlerin yaşamlarının bir bölümünde kendilerini sınama veya motivasyon amaçlı eylemler olarak yer aldığında yapıcı, geliştirici olabilirler. Kalıcı olan bilinçli proje çalışmalarıdır.
 
Derneklerimiz, istikrarlı çalışmaları, paylaşımcı ortamları, seminerleri, aylık düzenli etkinlikleri ve düzenledikleri proje ve atölye çalışmaları ile fotoğraf sanatını öğrenmek, bu konuda kendisini geliştirmek isteyen  herkesin hizmetine sunan en etkin kurumlardır.
 
Ülkemizde düzenlenen fotoğraf yarışmalarının olumlu yönde gelişmesi açısından önümüzdeki günlerde yarışmaları prestij açısından katogorize etmek için bazı hazırlıklarımız vardır. Yarışmaların tek fotoğraf yerine portfolyo şeklinde olması için çalışmalarımız olacaktır. Böylece katılımcı, tek fotoğrafın rastlantısallığı yerine verdiği emek ile değerlendirilebilecektir.
 
Yine bu konu ile ilgili olarak bu yıldan itibaren uluslararası fotoğraf yarışması düzenlemek isteyen kurumlara daha önce yeterli sayıda ulusal yarışma düzenlemiş olma kriteri getirilecektir.  Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deneyimler böyle bir önlem almamızı gerekli kılmıştır.
 
Fotoğraf yarışmalarına onay verme ve yarışma sürecini standartlar içerisinde tutmak üzere çaba sarfetmekteyiz. Buna rağmen çeşitli olumsuzluklar yaşanabilmekte ancak bu olumsuzluklar yazılı olarak bize ulaştırıldığında mümkün olan tüm girişimler yapılmaktadır. Bunlardan sonuç alınamaması halinde ise bir daha o yarışmaya onay verilmemektedir. Yarışmalara katılanların “TFSF Onayı”nın olup olmadığı konusunda seçici davranmalarını öneririz.
 
Yarışmalarda karşılaşılan bir başka sorun ise, teknolojideki gelişmeler kullanılarak benzer fotoğrafların üretilmesi ve etik dışı katılımlar olmaktadır. Özellikle fotomaraton türü yarışmalarda yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu konuda geçen yıl olduğu gibi konunun hukuki boyutlarına da dikkat çekerek katılımcılara bir kez daha hatırlatmada bulunmak istiyorum.
 
2008 Yılı Almanağının gerçekleştirilmesinde, düzenledikleri yarışmalar için TFSF onayı alan değerli kurum ve kuruluşlarımız ile almanağın yayınlanmasında destek veren değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
Gelecek yıl 2009 yılı almanağı ile sizlere ulaşmak dileği ile...
 
 
 
M. Özcan TARAS
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
Ekim 2009

 
 
Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanaklarını, 
web sitemizde iletişim bilgileri bulunan derneklerimizden edinebilirsiniz.
Derneklerimize ulaşma olanağınız yoksa; 
Federasyonumuza e-posta veya telefon ile ulaşarak edinebilirsiniz.
 
Telefon : 0312 418 83 73
Faks   :  0312 418 83 73
e-posta :  ofis@tfsf.org.tr
info@tfsf.org.tr