2009 ALMANAK

Bu yıl Almanağın dördüncüsünü yılın ilk yarısı bitmeden baskısını tamamlayarak sizlere ulaştırabilmekten mutluyuz.

2009 yılı almanağında 58 adet yarışmanın bilgisi yer almaktadır. Bunlardan 52 adedi ulusal, 6 adedi ise uluslararası yarışmalara aittir.
 
Geçtiğimiz yıl fotoğraf yarışmalarında daha önceki yıllarda yaşanan bazı olumsuzlukların artmakta olduğunu gözlemledik.
Fotoğraf yarışmalarını, fotoğraf çalışanların çalışmalarını değerlendirmek, gelişimlerini sınamak ve motivasyon kazanmak amacıyla katılmaları halinde hem düzenleyici hem de katılımcı açısından yararlı organizasyonlar olarak görmekteyiz.
 
Ancak geçen yıl, yoğun olarak yarışma şartnamelerindeki ilgili maddelere uyulmaksızın, seçici kurulları yanıltarak katılımların yapıldığına, bunların fotoğrafların açıklanması ile birlikte ortaya çıktığına ve düzenleyici kurumları da rahatsız edecek hoş olmayan gelişmelerin yaşandığına tanık olduk.
 
Bunun üzerine yönetim kurulumuz konu ile ilgili bir çalışma yaparak, 2010 yılından itibaren onay verilen yarışmalarda bu tür şartnameye uymayan, seçici kurulları yanıltmaya yönelik, dürüstlüğe aykırı davranışlarda bulunan katılımcıların tespit edilmesi halinde daha önceki uygulamalarımızdan “diskalifiye edilmesi ve ödülünün geri alınması”na ek olarak, aşağıda tam metnini okuyacağınız kararı üretti.
 
DUYURU
TFSF Yönetim Kurulu'nun Bursa'da yapılan 2010/1 sayılı toplantısında "Federasyon onaylı yarışmalarda dürüstlüğe aykırı hareketlerle hak ve kural ihlali yapan yarışmacının, kural ihlaline ilişkin gerekçeli raporu ile adının TFSF web sayfasında duyurulmasına ve kural ihlali yapan kişinin  ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisinde TFSF onaylı yarışmalara katılımının engellenmesi" kararı alınmıştır.
 
Bu karar ile yarışma şartnamelerinde de belirtilerek yarışma katılımcılarının uyarılması ve yarışmalarda ortaya çıkabilecek olan kural ihlallerinin azaltılması hedeflenmektedir. Dürüstlüğe aykırı davranışları belirlenen ve haklarında yaptırım uygulanmasına karar verilen katılımcıların uluslararası ünvan başvurularında bulunma hakları da TFSF tarafından takip eden iki başvuru dönemine kadar kısıtlanabilecektir.
 
 
Bu konuda, derneklerimiz ve yarışmalara katılan dernek üyeleri tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek yukarıdaki uygulanmadan etkilenilmemesi amacıyla konuyu bilgilerinize sunarız.  
TFSF Yönetim Kurulu
 
 
Alınan karar derneklerimize yollanarak ve web sitemizde yayınlanarak uygulamaya geçildi. Bu karar düzenleyici kurum ile de görüşülerek yarışma şartnamelerine de eklenmeye başlandı. 
 
 
Dileğimiz, bu ve bundan sonraki yıllarda bu maddeyi uygulamak zorunda kalacağımız bir olayla karşılaşmamaktır. 
2009 Yılı Almanağının gerçekleştirilmesinde, düzenledikleri yarışmalar için TFSF onayı alan değerli kurum ve kuruluşlarımıza, yarışmalara ürettikleri fotoğraflarla katılan değerli dostlarımıza ve almanağın yayınlanmasında destek veren değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
Gelecek yıl 2010 yılı almanağı ile sizlere ulaşmak dileği ile...
 
 
M. Özcan TARAS
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
Mayıs 2009
 
 
Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanaklarını, 
web sitemizde iletişim bilgileri bulunan derneklerimizden edinebilirsiniz.
Derneklerimize ulaşma olanağınız yoksa; 
Federasyonumuza e-posta veya telefon ile ulaşarak edinebilirsiniz.
 
 
Telefon : 0312 418 83 73
Faks   :  0312 418 83 73
e-posta :  ofis@tfsf.org.tr
info@tfsf.org.tr