2010 ALMANAK

Önsöz

“Fotoğraf, sıradan bir kayıt işlemi değil, sonsuz sayıda görünüm seçeneği içinden seçilen bir tanesidir.” “Fotoğrafçı ise bu sonsuz sayıdaki görünüm seçeneğinden birini seçip kendisinden de -beyninden ve yüreğinden- bir şeyler katarak sabitleştiren ve bunu baş- kalarıyla paylaşan kişidir.” Fotoğrafın olmazsa olmazı paylaşılması, onun başkalarının gözünün önüne çıkmasıdır. Fotoğrafın anlam kazanması, dillenmesi burada başlar: renk olur, leke olur, grafik olur. Haber olur, eleştiri olur, reklam öğesi olur. Anı olur, toplumun görsel belleği olur. Dünü bu güne, bu günü yarına taşır. Umut olur, acı olur, sevgi olur, kaygı olur... İnsanı insan yapan tüm özellikler, fotoğrafın bu tercüme edilmeden anlaşmayı sağlayan yanıyla fotoğrafta yerini bulur.

Yarışmalar çoğu kere düzenleyen kurumun amaçlarına hizmet ediyor görünse de yarışmacılara, fotoğraf sanatıyla ilgilenenlere bir ölçüde itici güç sağladığı da bir gerçektir.

2006’dan bu yana beşincisini hazırladığımız TFSF onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanağı, yarışmaların kalitesinin yükselmesine ve sorunlarının azalmasına bir nebze olsun katkı sağlamış ise bu hepimizin mutluluğudur. Almanaklar kurumsal bir hizmet olmanın ötesinde Türk Fotoğraf Tarihi için de erişilmez, vazgeçilmez bir arşiv olma işlevini kazanmıştır. Artık gelenekselleşen bu yayın dizisi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız kanalı ile il kütüphanelerine ulaşarak, fotograf kitaplıkları içinde saygın bir yer almaya da aday olmaktadır.

Almanak’ta yer alan fotoğrafların fotoğrafçılar için eğitim işlevi ve katkısı da yadsınamaz. 2010 Almanağı içinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen TFSF onaylı 56 ulusal ve 6 uluslararası yarışmaya ait ödül alan fotoğraflar ve bilgiler yer almaktadır.

Hazırlanması için yıllardır gönüllü kurumsal katkı sağlayan tüm TFSF Yarışma Temsilcisi arkadaşlarıma, İsmail HAYKIR, Serdar AKYAY, Sami TÜRKAY ve Ömer GEMİCİ’ye ve bizi reklam vererek destekleyen, beşinci sayımıza ulaştıran tüm kurumlara gönülden teşekkür ederim. Gelecek yıl, 2011 Almanağı ile sizlerle buluşmak üzere...

M. Özcan TARAS
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
Mart 2011

 

 

Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanaklarını, 
web sitemizde iletişim bilgileri bulunan derneklerimizden edinebilirsiniz.
Derneklerimize ulaşma olanağınız yoksa; 
Federasyonumuza e-posta veya telefon ile ulaşarak edinebilirsiniz.
 
 
Telefon : 0312 418 83 73
Faks   :  0312 418 83 73
e-posta :  ofis@tfsf.org.tr
info@tfsf.org.tr