2017-008 Farklı inançlardan 5 fotoğrafçı

KARDEŞLİĞİN SERGİSİ

CUMA, CUMARTESİ, PAZAR

Farklı dinden ve mezhepten 5 fotoğrafçı birbirini anlıyor, anlatıyor.

Birlikte yaşamayı, sevmeyi,birbirini anlamayı, saygı göstermeyi, anlatmayı ve tanıtmayı amaçlayan 5 fotoğrafçı, belgesel fotoğraflarla halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracılık ediyor.

İnançlar insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok renkliliğin de kaynaklarından biridir.

Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır: “Birliktelik, birbirini sevme, tanıma ve saygı gösterme.”

Tarih boyunca bu topraklardan geçen birçok kültürün izleri, giderek artan bir hızla yok oluyor. Bu yok oluş ve kayıplar, asırlardır İstanbul’da yaşamış ve yaşamakta olan halklar arasındaki bağların da zayıflamasına neden oluyor.

Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde “birbirini anlamayı ve yeni kültürlere tanıtmayı” amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.

Görsel sanatlarda, özel olarak da “belgesel fotoğrafta”, hiç bir konunun sonu yoktur. Zaman ve mekân süreci içinde doygunluğa ulaşan konular, paylaşma zeminine ulaşır.

Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Manginas da “Cuma,Cumartesi, Pazar” adını verdikleri sergilerinde; inancı, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların izini sürerek sanatseverlere aktarıyor.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ,SEV Vakfı ve Arge Gümrük Müşavirliğ Ltd Şti desteğiyle gerçekleşen sergi 2015 Aralığından beri ülkemizin birçok şehrinde sanat galerilerinde ve müzelerde sergilenmektedir.

Sergi bu kez Edirne’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Toplumu yönetiminin çalışmalarıyla 26 Ocak 2017- 22 Şubat 2017 tarihleri arasında Edirne Büyük Sinagogu’nda sergilenecek.