2017-009 Birol MERT "Sağlığa Değer Katanlar" Fotoğraf Sergisi