2017-024 Şehir Şehir Üstüne Fotoğraf Sergisi

Şehir şehir üstüne
Kentsel dönüşüm, yenilenme ya da herhangi bir nedenle yıkılan binaların/evlerin bitişik binalarda bıraktığı yapısal izler üzerinden, neredeyse hiç bilimsel veri içermeyen bir anlayışla sürekli bir yıkma-yapma döngüsü içindeki şehir ve şehirleşme, bu kapsamda gündeme gelen geniş kapsamlı yıkımların yarattığı şiddet ve bu şiddetin giderek tüm kente ve kentte yaşayanlara, kültürel dokulara ve çevreye uygulanan bir şiddete dönüşmesi, ortaya çıkan katmanlar arasındaki ilişki ve tezatlar, insan yaşamının en önemli evrelerinden biri olan çocukluk yıllarının yaşandığı evlerin ve mahallelerin kısa sürede yok olmasının insan hayatında yarattığı köksüzlük duygusu, insan davranışları, yerleşim pratikleri ve anlayışları çerçevesinde kentin geçmişine ve bir anlamda da geleceğine bakmak..