2017-048 Levent KALKAN, Atilla AĞIRBAŞ ve Oğuz Miraç SÖNMEZ ''Punctum'' Fotoğraf Sergisi

PUNCTUM SERGİMİZİN PARADİGMASI

Punctum latincede sivri uçlu bir nesne ile oluşturulan iz, delik, sıyrık gibi anlamlar taşır. Biz de, bu sergimizde, izleyene birazcık iğne batırmayı, birazcık canını acıtmayı hedefledik. Belki de, sanatın her zaman güzel şeyleri anımsatması gerektiği algısını yadsımak istedik.

‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında insanlığa dayatılan atmosferin, tüm dünyadaki  bireylerde ve elbette bizde de yarattığı duygulanım durumunu, fotoğraf karelerimize aktarmaya çalıştık. Aslında hiç kimsenin pek de yabancısı olmadığını düşündüğümüz bu duygu durumlarımızı, eserlerimize ve onlar üzerinden de sizlere aktarmayı başarabildiysek, sanat yapma tanımının en temel öğesini yerine getirdik demektir. Çünkü insan doğasının (belki de haklı olarak) hedonistik savunma mekanizmalarıyla, iyi gitmeyen şeyleri görmekten ya da bilmekten kaçındıklarına inanıyoruz. Ama bunların, hiç olmazsa ara sıra duyumsanmasının, daha mutlu bir toplumsal ve bireysel yaşam organizasyonu için adımlar atılmasını provoke edeceğine inanıyoruz.

Teknik ve kuramsal anlamda üst düzey eserler verdiğimiz iddiasında olmasak da, duygu aktarımı yönünden başarılı olduğumuzu görürsek, bu bizi sevindirecek ve daha da gelişmiş fotoğraf sanatı tasarımları için bize itici bir güç sağlayacaktır.

Roland Barthes  ‘Resimselcilik’  yalnızca ‘Fotoğrafın’ kendi hakkındaki düşüncesinin abartılmasıdır. Bana öyle geliyor ki fotoğraf sanata resimle değil tiyatroyla dokunur diyor.

Nitekim, biz de, fotoğraflarımızda yaptığımız fenomenolojik ve semiyolojik indirgeme ve vurgularla, tiyatral ve biraz da ontolojik bir dil kullanmaya çalıştık.