2011 ALMANAK

Önsöz

Dünyada “genç sanat” olarak tanınan fotoğrafın bizdeki tarihi göreceli olarak daha kısa. Ülkemiz, fotoğraf ve fotoğraf sanatındaki bu açığını kapatabilmek için son yıllarda daha çok koşmaya başladı. Bu koşuda dijital (sayısal) fotoğrafın yaygınlaşması kadar, her geçen gün bir yenisi kurulan fotoğraf sanatı derneklerimizin ve sayıları giderek artan nitelikli fotoğraf yarışmalarımızın rüzgarını da arkamıza aldık.

2003 yılında kurulan ve kısa sürede fotoğraf yarışmalarındaki emeğin ve sanatın güvencesi olmak sorumluluğunu duyumsayan federasyonumuz, gelinen noktada ve bu alanda bir kalite güvence sembolü olmayı başardı. 
 

Daha da nitelikli işler ve işbirliklerinin gerçekleşeceğine inandığımız fotoğraf yarışmalarında katılımcı fotoğraf dostlarımızın yanında, derneklerimizin, TFSF yarışma temsilcilerimizin, titiz seçici kurullarımızın ve fotoğraf sanatına desteklerini özveriyle sunan yarışma düzenleyici kurumlarımızın ortak emek ve katkısı var.

Fotoğrafın kendisi bir belge olmakla birlikte, fotoğrafın belgelenmesi de verilen emeklerin ve ortaya çıkan güzelliklerin kalıcı olması açısından önemli bir gereksinimdir.

İşte bu amaçla 2006 yılından bu yana TFSF olarak “Onaylı Yarışmalar Almanağı”nı hazırlamaktayız. Almanaklarımızdan ülkemiz fotoğrafının dönemsel gelişimini yansıtmak yanında fotoğraf eğitiminde de işlevi olduğu inancındayız.

2011 Almanağı içinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen TFSF onaylı 64 ulusal ve 7 uluslar arası olmak üzere toplam 71 yarışmaya ait ödül alan fotoğraflar ve bilgiler yer almaktadır.

2011 yılı Almanağı’na katkı sağlayan TFSF Yarışmalar Birimi Koordinatörü M.Özcan TARAS’a tüm TFSF yarışma temsilcisi arkadaşlarıma, içerik, tasarım ve basım hazırlıklarını yürüten Serdar AKYAY, Sami TÜRKAY ve Ömer GEMİCİ’ye, yarışma düzenleyen ve reklam veren tüm kurumlara ve fotoğraf dostlarımıza değerli katkı ve destekleri için içten teşekkürlerimizi sunarım.

 

M. Turgay BİLGE

TFSF Yönetim Kurulu Başkanı

2012