2017-077 ''Islak Fotoğraflar'' SAMFAD 28. Karma Fotoğraf Sergisi