2014 ALMANAK

Önsöz

Bireysel bir sanat dalı olarak kabul edilen fotoğrafın gelişmesinde ve yaygınlaşmasında şüphesiz kurumsal yapıların varlığı önemlidir.

Fotoğraf yayınlarının artması, Türkiye fotoğrafının gelişimine, yeni isimlerin ortaya çıkmasına, fotoğrafın sanat ve iletişim alanı olarak kabul ve değer görmesine önemli katkıları sağlamaktadır.

Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları da fotoğraf yayını kapsamında değerlendirilebilir. Bu yarışmalar çoğu zaman düzenleyen kurumun amaçlarına hizmet ediyor gibi görünse de, yarışmacılara, fotoğraf sanatıyla ilgilenenlere de bir ölçüde itici güç sağlamaktadır. 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu olarak sayısal katılımlı yarışmaların online (çevrimiçi) olarak yapılması konusundaki çalışmalarımız büyük bir başarı ve yaygınlık kazanmıştır. Bu da yarışma düzenleyen kuruluşlara, yarışmalara ve yarışmacılara bir rahatlık sağlamıştır. Tanıtım ve duyuru yaygınlığı, katılım rahatlığı, değerlendirme kolaylığı, ayrıca sonuçların hızla yayınlanması gibi açılardan, Federasyonumuzun önemli bir hizmeti olmuştur.

Yarışmaların düzenli ve sağlıklı sonuçlanması açısından önemli görevler üstlenen TFSF temsilcilerine verilen eğitimler ve sayılarının artırılmasıyla arzu edilen seviyeye gelinmiştir.

“TFSF Onaylı Yarışmalar Almanağı” 2006 yılından bu yana her yıl yapılan ulusal ve uluslararası yarışma sonuçlarını içerecek biçimde hazırlanıp basılmaktadır. Almanak 2014 ile ulaşılan bu 9. Sayıyla birlikte, gerek tasarımda, gerek biçimde değişikliğe gidilmiş ve on yıllık periyotlarda yapısal değişikliğe gidilmesi anlayışı benimsenmiştir.

2014 yılı içerisinde 64’ü ulusal ve 19’u uluslararası olmak üzere toplam 83 yarışmaya TFSF onayı verilmiş ve yarışmalar sonuçlandırılmıştır. Bu yarışmaların, 7’si bakanlık-valilikler, 21’i belediyeler, 8’i dernek-kulüp-topluluk, 4’ü meslek odaları, 14’ü fotoğraf sanatı dernekleri, 24’ü de özel şirketler ve 5’i diğer kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir. Elinizdeki Almanakta, yarışmalarda alınan sergileme ve satın almalar dışındaki ödül ve mansiyonların görsellerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, yarışma düzenleyen kuruluşlara, yarışmalarda seçicilik yapan Sayın Jüri üyelerine, TFSF temsilcilerimize, yarışmalardan sorumlu YK üyelerimize, Yarışmalardan sorumlu birim sorumlularımıza, almanak içeriğinin oluşturulmasında ve tasarımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

 

TFSF Yönetim Kurulu

2015-2017