2013 ALMANAK

Önsöz

Bireysel uygulanan bir sanat disiplini olarak kabul edilen fotoğrafın sanat ve iletişim aracı olarak gelişmesinde ve yaygınlaşmasında şüphesiz kurumsal yapıların varlığının önemi büyüktür.

Fotoğraf yayınlarının artması, Türkiye fotoğrafının gelişimine, yeni isimlerin ortaya çıkmasında, fotoğrafın sanat ve iletişim alanı olarak kabul ve değer görmesinde önemli katkıları sağlamaktadır.  

TFSF yönetimi olarak sayısal katılımlı yarışmaların online (çevrimiçi) şekle getirilmesi konusunda yapılan çalışmalar tamamlanmış, testleri başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. TFSF temsilcilerine yapılan eğitimlerle arzu edilen seviyeye gelmiş bulunuyoruz.

4-5-6 Nisan 2014 tarihinde birlikte gerçekleştirdiğimiz Dernekler Ortak Toplantısı’nda onay verilecek yarışmalarda kurumsal kimliğimizin ön plana çıkarılması yönünde ortak akıl oluşmuştur.

2006 yılından bu yana TFSf olarak “Onaylı Yarışmalar Almanağı”nı hazırlamaktayız. Almanak 2013 ile 8. Sayıya ulaşmış oluyoruz. Almanaklarımızın ülkemiz fotoğrafının dönemsel gelişimini yansıtmak yanında fotoğraf eğitiminde de işlevi olduğu inancındayız.

Almanak 2013’te 2013 yılı içerisinde sonlanmış olan TFSF onaylı 76 ulusal ve 15 uluslararası yarışma olmak üzere toplam 91 yarışma yer almaktadır. Bunlardan 4’ü Bakanlık, 3’ü Valilik, 2’si Üniversiteler, 35’i Belediyeler, 22’si Dernekler, 7’si Meslek odaları, 18’i de Özel şirketlerce gerçekleştirilmiştir. Yarışmalara katılanlar ile yarışma düzenleyen kurum ve kuruluşların iletişim ağında on binlerce kişi almanağın tanıtım görsellerine ulaşmaktadır.

2013 yılı Almanağı’na katkı sağlayan 2013 yılı ilk altı ayı TFSF Yarışmalar Birimi Sorumluluğunu yürüten Tayfun KOCAMAN’a ve TFSF Yarışmalar Birimi Sorumlusu Ömer GEMİCİ’ye; tüm TFSF yarışma temsilcisi arkadaşlarıma; içerik, tasarım ve basım hazırlıklarını yürüten Serdar AKYAY, Ferhat Can SARIKOÇ, Görkem BOYACIOĞLU ile yarışma düzenleyen ve reklam veren tüm kurumlara ve fotoğraf dostlarımıza değerli katkı ve destekleri için içten teşekkürlerimizi sunarım.

 

Sami TÜRKAY

TFSF Yönetim Kurulu Başkanı

2014