2018-019 Vacit ARMAN ''Simurg'' Fotoğraf Sergisi

DOĞA , KUŞLAR  VE FOTOĞRAF

Kuşlar hayatın yoğunluğu ve sorunları içinden yeniden doğuşum oldu.   Doğa ile baş başa kalınca özellikle kuşlar sayesinde rahatladığımı hissettim. Doğa-Kuş-Fotoğraf üçlüsü kendi iç sesimi dinlememe ve hayatın koşuşturmasından uzaklaşmama zemin hazırladı. Bu noktadan yola çıkarak zaman zaman kendimi tekrar gözden geçirmeyi ilke edindim.  Sergilerimde yeniden doğuşu anlatan isimleri kullanmamın temel nedeni de yeniliğe ve dönüşüme açık olmamdandır.

2017 yılında düzenlediğim inançlar ve ibadetlerle ilgili fotoğraf sergime “TEKÂMÜL” adını vermiştim.     ( Tekâmül; Canlıların öldükten sonra başka bir canlı olarak yeniden dünyaya gelmesidir.)

Kuşlarla ilgili bu sergimde de yeniden doğuşu, bilgeliğe gidişi ve kuşları anlatan bir isim ararken Kuşların en ulusu Zümrüdü Anka Kuşu bana ilham kaynağı oldu.

“Zümrüdü Anka “ kuşu ile ilgili olarak pek çok efsane bilinmektedir. En çok bilinen efsaneye göre Anka kuşu bilgi ağacında yaşamaktadır. Çok bilgin ve kültürlü bir kuş olarak herkes tarafından saygı görmektedir. Özellikle kuşların Dünyasında ters giden, her şeyin çözümünü Anka Kuşu bilirmiş.    Günün birinde Anka Kuşu ortalıktan kaybolur.  Bunun üzerine tüm kuşlar onu aramak için yollara düşer.  Anka Kuşu’nun Kaf Dağı’nın ardında olduğunu duyarlar. Kaf dağına ulaşmak için çok sayıda zorlu vadiyi geçmek gerekiyormuş. Bu vadiler; İstek vadisi, Aşk vadisi, Marifet vadisi, Hayret vadisi, Tevhit vadisi ve Yokluk vadisi olarak ifade edilmektedir. Kuşlar bu vadileri aşmakta zorlanır ve birer, birer dökülerek Zümrüdü Anka’ya ulaşmaktan vazgeçerler. Fakat bu kuşların içerisinde, yalnızca 30 tane kuş Kaf dağına ulaşabilmişler. Oraya vardıklarında anlamışlar ki; Esas Zümrüdü Anka kendileriymiş.                                                      

Farsçada 0tuz  ve MURG kuş demektir. Sonuçta Zümrüdü Anka Kaf Dağına ulaşan 30 Kuşun ta kendisiymiş. Yani SİMURG’ muş. SİMURG;  geçmiş dönemde diriliş ve  yeniden var oluş gibi anlamlar içermiştir.

Küllerinden doğan Zümrüdü Anka kuşu temelde kendi şansını yaratmaktır.  İnsanlar Kuşları tanıdıkça dünyaları değişir ve kendi Zümrüdü Anka’larını arar.  Sabreden ve emek veren herkes inanışa göre kendi Zümrüdü Anka’sını yaratabilmektedir. Bunun için sabırlı olmak, çaba sarf etmek gerekir.

Aramaktan vaz geçmeyenler kendinin de bir SİMURG olduğunu mutlaka öğreneceklerdir.         

Benim için her biri SİMURG kadar değerli Kuşları benim gözümden seyretmeniz beni mutlu edecektir.

 

Saygılarımla

Vacit ARMAN