2019-013 Murat ÜNAL - Ali Naci TAŞCI "Dokuz/Sekiz" Fotoğraf Sergisi